Nyt læringscenter på Tranbjergskolen, afd. Kirketovet

DSCF1368

Det lille side område. Foto: Mia Christophersen

En stille verden af fiktion i børnehøjde…

Indgangen

Det første, der springer i øjnene, når du går ind på det nye læringscenter på Tranbjergskolen, er alle de bøger på rad og række, som er inddelt i kategorier og lettal. Imellem de lange rækker af bøger, er der et hyggeligt læseområde med sofaer og et træ bord, med stålben. De mange kategorier går fra romantik til 2. verdenskrig, alt imellem.

Læringscenteret

Murstenene har en lysegul farve, mens loftet er en lysegrå eller hvid farve, og ligner det er sat sammen. Vinduerne er store og står oven på hinanden to og to, kun de nederste kan åbnes, mens dem oven over kun er til lys, sammen med de to døre i hver ende af læringscenteret. De hvide gardiner har et mønster med  grå firkanter, der er opbygget af streger af forskellige tykkelser.

DSCF1369

Globus på læringscenteret. Foto: Mia Christophersen

Globussen 

Mellem nogle af bogreolerne står der en 3D-globus, hvor eleverne kan bruge den til at finde lande og bjerge. Den står lige i midten af tre reoler – egentlig lidt malplaceret, for man skal kende placeringen for at finde den. Bag den ene reol står der et klaver, som eleverne og lærerne kan bruge i pauserne. På en af reolerne er nogle bøger, som ikke er kategoriseret, som bare står der, så man kan læse dem.

Kunsten af eleverne

Lige uden for læringscenteret er der nogle billeder og tegninger lavet af eleverne. Der er nogle, der har tekst, men der også nogle, der ikke har. Tegningerne er tydeligvist noget fra en skoleopgave, som de har lavet, hvor de har skulle tegne eller klippeklistre nogle mennesker sammen i en båd ude på vandet. Kunsten hænger, så når der går lærer og elever forbi til deres lektioner, er det lige til at se.

Elevernes tegninger. Foto: Mia Christophersen

Elevernes tegninger. Foto: Mia Christophersen

Læsetrappen

For enden af læringscenteret står der en trappe på tre trin, hvor eleverne kan side i frikvartererne eller i timerne og arbejde, læse bøger og være på deres telefon eller bare side der og snakke. Læringscenteret er et sted, hvor du kan side og arbejde i fred og tilbringe dine frikvarterer med dine venner. En oplevelsesverden af fiktion for børn.
'Nyt læringscenter på Tranbjergskolen, afd. Kirketovet' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.

Images are for demo purposes only and are properties of their respective owners. Old Paper by ThunderThemes.net